Podaci za uplatu
IBAN HR68 2340 0091 1606 4484 2
poziv na broj HR00 0-0008-2021

2D barkod za brzo plaćanje
Image